Thursday, 13 May 2010

Iran Solidarity Vancouver rally 13 May

Rally in Support of General Strike in Kurdistan

Five political prisoners were executed in Iran on Sunday May 9th, 2010. Kumeleh, the Kurdistan Commitee of Communist Party of Iran called for general Strike in Kurdistan on Thursday May 13th. Worker Communist party, Hekmatist party, Fadayian Agaliat and many other leftist organizations and individuals supported this call for general strike to protest against execution and to stop the machine of murder of Islamic Regime in Iran. Many more people are on death row and more actions required to stop executions in Iran.

Along with thousands of Iranians abroad, a rally is organized on Thursday to support the general strike in Kurdistan and to say no to executions in Iran.

Date: Thursday May 13, 2010, at 6:00 PM

Place: Art Gallery in Downtown Vancouver at Robson sideFacebook: Iran Solidarity – Vancouver

e-mail: iransolidarityvancouver@gmail.com

In Farsi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تظاهرات در حمایت از اعتصاب سراسری در کردستان ایران

سحرگاه ١٩ اردیبهشت ٨٩ (٩ مه ٢٠١٠) جمهوری اسلامی دست به جنایت دیگری زد و پنج زندانی سیاسی٬ فرزاد کمانگر٬ علی حيدريان٬ فرهاد وکيلي٬ شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان را در زندان اوين به اتهام محاربه به دار آویخت. کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران فراخوان اعتصاب سراسری در کردستان ، برای روز پنجشنبه 13 ماه می، برای اعتراض به این کشتارها را داد. این فراخوان مورد حمایت حزب کمونیست کارگری، حزب حکمتیست، سازمان چریکهای فدایی خلق(اقلیت) و بسیاری از سازمانهای دیگر چپ و فعالین سیاسی قرار گرفت.

برای حمایت از اعتصاب سراسری در کردستان و برای اعتراض به موج اعدامها ( بسیاری در زیر حکم اعدام هستند)، تظاهراتی در روز پنجشنبه همزمان با اعتصاب سراسری در کردستان و بهمراه هزاران نفر از ایرانیان در سرتاسر دنیا سازمان داده شده است. از همه افراد و گروههای سیاسی دعوت می شود که با حضور خود از این اعتصاب سراسری حمایت کنند. میکروفن آزاد برای همه فراهم است تا نظرات خود را در اعتراض به این کشتارها با دیگران شریک شوند.

زمان: روزپنجشنبه 13 ماه می 2010 ساعت 6 بعد ازظهر

مکان: آرت گالری واقع در مرکز شهر ونکور قسمت خیابان رابسون و هورنبی

ایران سولیداریتی – ونکوور

Facebook: Iran Solidarity – Vancouver

e-mail: iransolidarityvancouver@gmail.com

No comments:

Post a Comment