Tuesday, 14 December 2010

Regarding the Stockholm bombing

English/Swedish

First of all, we wish to express our relief that the catastrophe that could have happened in Stockholm this Saturday, didn't happen.

We know that this event might be used by far-right nationalists to stir up hatred against immigrants. This is clearly unacceptable and should not be tolerated.

However, there is another far-right movement that should be at the focus of our attention here - namely the one to which the bomber himself belonged.

Some people now seem more concerned about the risk of improper reactions, than with actually trying to react properly themselves.

The proper reaction is to state the fact that the bomber was part of a violent, misogynistic, authoritarian and most definitely far-right movement that wants to bring us all back to the 7th century by means of force. The proper reaction is to be very worried about this. The proper reaction is also to contemplate what we can do about it.

The far-right movement of Islamism is responsible for more than horrific bomb attacks in Europe. It is responsible for acid being thrown on women's faces in Afghanistan, for limbs being cut off in Somalia, for prison torture in Iran and for the everyday humiliation and fear of millions of people forced to live under their rule.

Our ideal is an inclusive society based on progressive social values. Two far-right movements are currently threatening this ideal. We believe that the best way to defeat them is to build global movements of solidarity and co-operation on the popular level.

We now voice our solidarity with the people in Sweden and express our hope that their reaction will be a proper one. We hope that you can extend your solidarity in turn to the people in Iran and elsewhere in the world who fight everyday against the tyranny and terror of Islamist rule.

We also wish to state our support for Lars Vilks and for the principle of unconditional freedom of speech. If we bow to the pressure to "not provoke", then the bomber has won. We will not silence ourselves because of threats of violence.

Iran Solidarity
13 December 2010Först av allt så vill vi uttrycka vår lättnad över att den katastrof som kunde ha inträffat i lördags, aldrig inträffade.

Vi vet att denna händelse kan komma att användas av högerextrema nationalister för att skapa hat mot invandrare. Detta är klart oacceptabelt och skall ej tolereras.

Det finns dock en annan högerextrem rörelse som vårt fokus bör ligga på här - nämligen den som bombaren själv tillhörde.

Vissa verkar nu mest oroade över risken för felaktiga reaktioner – snarare än att faktiskt själva försöka reagera på ett adekvat sätt.

Den adekvata reaktionen är att fastställa det faktum att bombaren var del av en våldsam, kvinnofientlig, auktoritär och definitivt högerextrem rörelse som vill föra oss alla tillbaka till 600-talet med hjälp av våld. Den adekvata reaktionen är att vara mycket bekymrad över detta. Den adekvata reaktionen är också att fråga vad vi kan göra åt detta.

Den högerextrema islamiströrelsen är ansvarig för mer än fruktansvärda bombdåd i Europa. Den är ansvarig för att syra kastas i ansiktet på kvinnor i Afghanistan, för att kroppsdelar blir avhuggna i Somalia, för tortyr i fängelserna i Iran och för den ständiga förudmjukelsen och rädslan som miljoner människor under deras styre tvingas leva med varje dag.

Vårt ideal är ett inklusivt samhälle baserat på progressiva sociala värderingar. Två högerextrema rörelser hotar nu detta ideal. Vi tror att det bästa sättet att besegra dem är att bygga globala folkliga rörelser baserade på solidaritet och samarbete.

Vi uttrycker nu vår solidaritet med folket i Sverige och vårt hopp om att deras reaktion blir adekvat. Vi hoppas att ni i er tur kan utsträcka er solidaritet till folket i Iran och andra länder runtom i världen som kämpar varje dag mot tyranniet och terrorn under islamistiskt styre.

Vi vill också uttrycka vårt stöd för Lars Vilks och för principen om oinskränkt yttrandefrihet. Om vi böjer oss för trycket att ”inte provocera”, då har bombaren vunnit. Vi kommer inte att tysta oss själva på grund av hot om våld.

Iran Solidarity

No comments:

Post a Comment