Sunday, 10 January 2010

Iran Solidarity Australia calls for a demonstration on 12 February

مخالفان جمهوری اسلامی می روند تا تدام انقلاب 22 بهمن و سرنگونی جمهوری اسلامی را در مقابل سفارت جمهوری در کنبرا فریاد زنند

تاریخ : 12 فوریه روز جمعه
زمان : از ساعت 11 الی 1 بعد از ظهر

همراه با مردم ایران و در حمایت و پشتیبانی از جنبش عظیم و مبارزات انقلابی رو به رشد انان در این گرد همایی شرکت کنید
از دوستان، اشنایان و اقوام خود بخواهید در این گرد همایی اعتراضی شرکت جویند

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های تماس هر کدام از واحد های سازمان همبستگی با مردم ایران که ذیلا امده است تماس حاصل نمایید

استان جنوب استرالیا
شهر ادلید
داریوش رهایی
dariushrahaie@yahoo.com ایمیل
تلفن : 0431713128

استان نیو سات ولس
سیدنی
ناظری
ifirsydoffice@optusnet.com.auایمیل
تلفن : 0411553152

ناحیه ویکتوریا
ملبورن
البرز
تلفن تماس0413405545
free.pars@yahoo.com ادرس ایمیل

No comments:

Post a Comment