Monday, 5 April 2010

Free Jamal campaign report

Farshad Husseini files this report from Japan:

حمایت گرم و پرشور اتحادیه کارگران آزاد ژاپن از کمپین جمال صابری
جمال سفیر کارگران ایران در ژاپن بود
گزارش فرشاد حسینی از ژاپن، ۵ آوریل ۲۰۱۰
در ادامه کمپین نجات جمال صابری از زندان اداره مهاجرت ژاپن. امروز دیدار مفید و موفقی با اتحادیه کارگران آزاد ژاپن در توکیو داشتم. ابتدا با مسئول اتحادیه آقای یاماگاچی در خصوص وضعیت جمال صابری ، اوضاع سیاسی ایران و ضرورت حمایت قاطع اتحادیه های کارگری از کمپین نجات جمال مفصل صحبت کردم. اقای یاگاماچی گفتند که جمال صابری یکی از فعالین شناخته شده سیاسی است که در اکثر میتینگ ها و جلسات ما حضور فعال داشته و با حرارت از انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کارگران در ایران صحبت کرده و دفاع کرده است. ما هیچگاه چهره پرشور و انقلابی جمال را فراموش نمیکنیم. جمال برای ما سفیر کارگران ایران در ژاپن بوده و ما قاطعانه از حق جمال برای اقامت در ژاپن دفاع کرده و برای نجاتش از بازداشتگاه اداره مهاجرت هر کاری در توان داشته باشیم انجام خواهیم داد. در ادامه و به دنبال صحبتهای من آقای یاگاماچی دعوت کرد تا در جلسه کمیته اجرایی اتحادیه شرکت کنم.

ساعاتی بعد در جلسه کمیته اجرایی اتحادیه کارگران آزاد ژاپن شرکت کردم. در ابتدا ضمن معرفی خودم گفتم: ایران اکنون در آستانه یک انقلاب زیرو روکننده قرار گرفته است. جمهوری اسلامی در زیر اراده آهنین و عظیم مردم در حال خرد شدن است. رژیم اسلامی با تمام قوا تلاش میکند حکومت جنایت و بی حقوقی خود را حفظ کند. تمام توان و دستگاه سرکوبش را برای سرکوب این انقلاب به کار گرفته است. اما این انقلاب همچنان با قدرت بیشتری به جلو میرود. این انقلاب با پیروزی اش دنیا را تکان خواهد داد. معادلات سیاسی را در دنیا تغییر داده و ایرانی که اکنون پایتخت اعدام و تروریسم اسلامی است به مرکز حمایت از گسترده ترین حقوق مدنی و انسانی بدل خواهد شد. ما ایران را به بزرگترین پایگاه دفاع از حقوق انسان ها، به بزرگترین حامی کارگران دنیا بدل خواهیم کرد و حمایت اتحادیه های کارگری دنیا از این انقلاب بسیار حیاتی و مهم است. اما اجازه دهید در باره جمال صابری صحبت کنم. درست در بحبوحه این انقلاب و تلاشهای گسترده رژیم اسلامی برای سرکوب آن، جمال یکی از دوستان شما و یکی فعالین شناخته شده سیاسی توسط اداره مهاجرت ژاپن دستگیر و در خطر دیپورت قرار میگیرد. هم برای شما، هم برای دولت ژاپن و هم برای جمهوری اسلامی روشن است که جمال سنگر دفاع از این انقلاب در ژاپن است. دستگیری جمال در ادامه همان سیاست سرکوب خونین مردم توسط جمهوری اسلامی انجام میگیرد. با جمال در ژاپن همان رفتاری میکنند که رژیم اسلامی ایران با مخالفینش در ایران میکند. با این اقدام، زندان امیگریشن ژاپن با زندان های مخوف جمهوری اسلامی در تهران و سایر شهرها متصل میشود. تلاش برای آزادی جمال از زندان اداره مهاجرت درست مانند تلاش برای آزای زندانیان سیاسی در ایران است که در شکنجه گاهها قرار گرفته اند. مبارزه برای نجات جمال به این اعتبار با مبارزه در دفاع از انقلاب مردم ایران گره میخورد. دولت ژاپن نمیخواهد جمال را آزاد کند، اما اتحادیه های کارگری سازمان های مدافع حقوق انسانی و مردم شریف و آزادیخواه ژاپن میتوانند و باید جمال را آزاد کنند. آزادی جمال نه دست دولت ژاپن که دست تک تک شماست. نیرو و اراده فعالیت عملی شما میتواند درب های آهنین زندان را به روی جمال باز کند. پس باید عجله کرد. لطفا از همین الان نقشه بریزید و هر امکان عملی را به کار بگیرید تا جمال را آزاد کنیم. فکر کنید یکی از اعضای حاضر در این نشست را الان در بازداشت قرار داده اند. در خاتمه به هزینه سنگین و کمر شکن این کمپین اشاره کردم و درخواست کردم که هر مبلغی میتوانید این کمپین را از لحاظ مالی تقویت کنید. کمک مالی شما نیز مانند سایر اقدامات شما میتواند این کمپین را در سطح بین المللی با قدرت هر چه بیشتری به پیش ببرد.
صحبتهای من مورد استقبال تمام اعضای کمیته قرار گرفت. پس از صحبتهای من کمیته وارد شور و مشورت شد. کلیه اعضای کمیته اجرایی اتحادیه کارگران آزاد ژاپن توافق داشتند که باید کمپین نجات جمال را قاطعانه مورد حمایت قرار دهند. قرار گذاشته شد مجموعه اقداماتی را برای نجات جمال فورا در دستور بگذارند. از جمله دخیل کردن افراد و نهادها و اتحادیه های کارگری دیگر به ویژه اتحادیه سراسر ژاپن در این کمپین. قرار شد یک مجموعه فعال در این زمینه در سطح اتحادیه کارگری فعال شود. در خاتمه نیز مبلغ ۵۰۰۰۰ ین بعنوان کمک مالی به کمپین پرداخت کردند.
در آخر جلسه کمیته اجرایی اتحادیه آزاد کارگران ژاپن از من برای شرکت در سمیناری در باره اوضاع سیاسی و جنبش کارگری در ایران دعوت کرد. من این دعوت را پذیرفتم و قرار شد روز پنجشنبه ساعت ۷ بعدازظهر این سمینار با عنوان جنبش کارگری در بستر انقلاب (نگاهی به گذشته، حال و آینده) داشته باشم. این سمینار در محل اتحادیه کارگران آازاد ژاپن در توکیو و جهت معرفی اعضا و فعالین و کارگران و جوانان ژاپنی به اوضاع سیاسی و وضعیت جنبش کارگری در ایران و سیر انقلاب در ایران برگزار میشود.
حمایت پرشور اتحادیه کارگران آزاد ژاپن از کمپین نجات جمال یک گام موفق دیگری در کمپین نجات جمال است. به سهم خود تلاش میکنیم که وسیع ترین سازمان ها و اتحادیه های کارگری در ژاپن را در حمایت از جمال بسیج کنیم. در عین حال لحظه ای فشار خود را به روی اداره مهاجرت و وزارت دادگستری بر نمیداریم.
اقدامات بعدی را متعاقبا به اطلاع خواهم رساند.

No comments:

Post a Comment