Friday, 12 February 2010

Australia's act of solidarity

Here are photos of a rally in front of embassy of Islamic regime of Iran by Iran Soldarity activists and others:

Here is a report in Persian:

جنبش همبستگی با مردم ایران
گروهی از فعالین واحد ملبورن ایران – سلیداریتی جشن 22 بهمن را بر سر سفیر جمهوری اسلامی خراب کردند
قبل از هر چیز خوشحال کننده است اطلاع دهیم که تعدادی از فعالین واحد ملبورن جنبش همبستگی با مردم ایران ( ایران – سلیداریتی ) جشن 22 بهمن سفارت جمهوری اسلامی را بر سرشان خراب کردند. موضوع از این قرار بود که سفارت جمهوری اسلامی در کنبرا این جشن را در یکی از هتل های کنبرا برای ساعت 6 غروب روز پنجشنبه تدارک دیده بود و تعدادی قریب به 50 نفر از جمله سفیران در این مراسم حضور داشتند حال انکه بنا به خبری که عباس فعال واحد ملبورن ایران- سلیداریتی از هتل مزبور گرفته است قرار بود که 150 نفر مهمان این جشن باشند و در نتیجه اعتراض شرکت نکردند. گروهی از فعالین واحد ملبورن ایران – سلیداریتی خیلی جلوتر از شرکت در اکسیون روز جمعه کنبرا از ملبورن عازم ملبورن شده و با رزرو اطاقی در هتل اقامت جسته و توانستند از داخل هتل به محل برگزاری جشن عوامل جمهوری قاتل اسلامی ایران راه یابند و ولوی حضور و دخالت ماموران امنیتی برای مدتی با حضار به انگلیسی حرف زده و شعار با سر دادن شعارهای " مرگ بر جمهوری اسلامی ، مرگ بر دیکتاتور " و ضمن افشاگری علیه این رژیم جانی از مهمانان خواستند تا ان مراسم را ترک کنند. بر اساس گزارش عباس فعال واحد ملبورن عکس المعل حاضرین خوشایند بود و کنترل مهمانی از دست رفت و همزمان با برنامه از قبل ترتیب داده شده تعدادی تظاهرکنندگان در خارج از هتل با فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی موحدی سفیر جمهوری اسلامی فرار را بر قرار ترجیح داد و بدین ترتیب جشن 22 بهمن مزدوران جمهوری اسلامی بر سرشان خراب شد. بجاست تا از همین جا به این عزیزان ایران سلیداریتی خسته نباشید گفته و برای این ابتکار اقامت در هتل و این اقدام شان تبریک بگوییم. اطمینان داریم که تمام خستگی های 2 روز سفر ملبورن به کنبرا از تن شان در رفته است.
اکسیون پر سر و صدای تظاهرکنندگان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کنبرا
گروهی از تظاهرکنندگان سیدنی حوالی ساعت 10 صبح روز جمعه 12 فوریه به محل سفارت جمهوری اسلامی رسیده و به تظاهرکنندگان ملبورن در محل ملحق شدیم و مکانی را در مقابل سفارت ترتیب داده و پلاکادرها و شعارها را به انجا انتقال داده و مستقر شدیم و بعد از مدتی حوالی ساعت 11.30 دقیقه اکسیون را اغاز نمودیم
ناظری فعال واحد سیدنی ایران سلیداریتی و مجری اکسیون با سلام و خوش امد گویی به تظاهر کنندگان اکسیون را شروع نموده و چونگی پیش بردن برنامه روز را اعلام داشت. افشین یکی از فعالین ایران – سلیداریتی هم بخش انگلیسی اجرا را بعهده داشت . ابتدا نظر شرکت کنندگان به مواردی از قبیل امضا نمودن لیست تماس که در اختیار قرار گرفت ، کمک های مالی ، خریداری تی شرت های فرزاد کمانگر ، سر دادن چند بار شعار ها بوسیله دو نفر بین هر سخنران و تکرار ان بوسیله شرکت کنندگان و مراجعه افراد و جریانات شرکت کننده علاقه مند به سخنرانی به مجری برنامه ، جلب شد.
بعد از ان سخنی کوتاه از طرف مجری برنامه مبنی بر اینکه انقلاب 22 بهمن ربوده شد و جمهوری اسلامی جنایتکار با همکاری کشورهای غربی به رهبری امریکا به مردم تحمیل شد ، ارائه گردید. ناظری در گفتار خود تاکید نمود که طرف دیگر این معادله مردم بوده و هستند که همیشه و از همان ابتدا مبارزات شان را بر علیه جمهوری اسلامی پیگیر شدند و از جمله تظاهرات زنان در ایران بود که ( یکی از تظاهرکنندگان از داخل اکسیون فریاد زد و گفت " نه روسری و نه تو سری ) شرکت کنندگان هم چند بار این شعار را تکرار نمودند. مجری برنامه علاوه بر این تاکید نمود که مردم ایران نشان دادند که به هیچ چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی قانع نمی شوند و می خواهند تا انقلاب 57 را تداوم دهند و به دنبال فرصت هستند و 22 بهمن هم یکی از انان بود و ما هم امروز این اکسیون را در حمایت و پشتیبانی از انان برگزار می نماییم
لازم به ذکر است که افرادی از سیدنی بتدریج به اکسیون ملحق می شدند و با هورای شرکت کنندگان مورد استقبال قرار می گرفتند. تعداد شرکت کنندگان به بالای 100 نفر تخمین زده شده است و مرکب از افراد و جریانات مختلف بوده است.
بدنبال ان بعد از معرفی کوتاهی از اتحادیه ساختمان ، جنگل ، معدن و انرژی مبنی بر اینکه این اتحادیه یکی از اتحادیه هایی بوده است که از مبارزات مردم پشتیبانی نموده است ، میکروفن در اختیار دین هال معاون رئیس واحد کنبرای اتحادیه اتحادیه ساختمان ، جنگل ، معدن و انرژی اولین سخنران قرار گرفت و او هم ضمن محکوم نمودن جمهوری اسلامی ایران پشتبانی و حمایت اتحادیه خود را از مبارزات مردم اعلام نمود. بعد از ان شرکت کنندگان بدنبال سر دادن شعار بوسیله عباس ، افشین و سیامک افراد شعار دهنده شعارهای ضد جمهوری اسلامی سر دادند.
با این پیش گفتار که ما توانسته ایم حمایت و پشتیبانی جریانات و گروهای مختلف اجتماعی در استرالیا را از مبارزات مردم جلب نماییم ، سخنران بعدی کارل از جبهه سوسیالیست میکروفن را در دست گرفت و در حمایت و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران سخنرانی نمود. او کفت که جبهه سوسیالیست از مبارزات مردم ایران برای عدالت و صلح حمایت می کند در عین حال مطرح کرد که جبهه سوسیالیست با مداخله امپریالسم امریکا در ایران مخالفت می نماید و او اضافه کرد که به حمایت خودشان از مردم ایران ادامه می دهند. اکسیون با سر دادن شعار ادامه یافت و نوبت به سخنرانی بعدی ما رسید.
مجریان برنامه به فارسی و انگلیسی در معرفی کوتاهی از شورای سراسری اتحادیه های کارگری استرالیا گفتند که ما در روابط فعال و نزدیک سالیان متمادی با این شورا قادر بوده ایم که حمایت و پشتیبانی انان را از مبارزات مردم ایران با خود داشته باشیم. کیم ستلر رئیس شورای اتحادیه های کارگری کنبرا شروع به سخنرانی نمود و گفت که این اولین بار نیست و ما بارها اینجا امدیم و اعتراض خود را بیان نمودیم. او گفت همین حالا که ما اینجا صحبت می کنیم بسیاری از فعالین کارگری در زندان ها بسر می برند. او اطمینان داد که همیشه از مبارزات مردم در ایران برای کسب ازادی حمایت خواهند نمود. مطابق روال دوباره شرکت کنندگان بعد از شعار دهندگان ایران – سلیداریتی چند بار شعارهای ضد جمهوری اسلامی سر دادند.
لازم به ذکر است که افشین فعال واحد ملبورن ایران – سلیداریتی به ابتکاری دست زد و طوماری را که در ضدیت با جمهوری اسلامی تهیه شده بود ، را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد و بعد از جمع اوری امضا توانست با صحبتی که با یکی از افراد پلیس فدرال داشت این طومار را در پایان اکسیون به پلیس مزبور تسلیم نمود تا به گفته این فرد پلیس بعدا به سفارت تسلیم شود
اکسیون با سخنرانی یکی از افراد شرکت کننده علاقه مند ادامه یافت. او در سخنرانی خود تاکید کرد که ما مثل تمام انسان های دیگر دنیا ازادی می خواهیم زندگی خوب می خواهیم ما پشتیبانی و حمایت جامعه را طلب می کنیم. بین سخنرانی او و سخنران بعدی ما مردم کماکان پر شور بعد از شعار دهندگان اکسیون شعارهایی را سر می دادند
بدنبال ان یکی دیگر از افراد علاقه مند میکروفن را در دست گرفت و گزارشی را از تظاهرات های روز 22 بهمن در ایران و درگیری ها و تعداد تلفات را ارائه داد
سخنرانی مهران رفیعی از طرف هواداران دموکراسی برای ایران ( کویینزلند ) با شرکت کنندگان سخنی گفت . او ضمن تقدیر از ابتکار عزیزان ایران – سلیداریتی برای بهم زدن جشن 22 بهمن سفارت جمهوری اسلامی گزارش کوتاهی در این مورد ارائه داد. ایشان حمایت عفو بین الملل واحد کویینزلند را به اطلاع تظاهرکنندگان رساند
سخنرانی بعدی ما یکی از مادران داغ دیده ای بود که 10 فرزند خودش را از دست داد و او داشت با خشم و نفرت تمام نسبت به جمهوری اسلامی ایران داغ دل خودش را می ریخت
بدنبال ان میترا یکی از فعالین سیدنی به پای میکروفن امد و ضمن اعلام اکسیون روز شنبه در مقابل تلویزیون اس بی اس پشتیبانی و حمایت خود را از مبارزات مردم اعلام نمود
اکسیون با قرائت مطلبی که عباس یکی از فعالین ایران – سلیداریتی واحد ملبورن مبنی بردرخواست استعفای سفیر جمهوری اسلامی تهیه نموده بود ، بوسیله خود او ادامه یافت.
اکسیون روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر بپایان رسید و قبل از ان برای خاتمه اکسیون مجری اکسیون ضمن تشکر خطاب به همگان گفت که جنبش ایران – سلیداریتی در نظر دارد تا در حمایت و پشتیبانی از مبارزات مردم در داخل ایران همه افراد و جریانات مخالف جمهوری اسلامی را که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و بر قراری یک حکومت انسانی هستند را حول پلات فرم 10 ماده ای خود که منشور انقلاب اتی مردم در ایران می باشد ، را گرد هم اورد .
با این وصف سفارت جمهوری اسلامی ایران با یک حرکت اعتراضی پر شور ، پر سر و صدا روبرو بوده و شعارهای " مرگ بر جمهوری اسلامی ایران ، مرگ بر دیکتاتور ، زندانی سیاسی ازاد باید گردد ، دانشجوی زندانی ازاد باید گردد ، نه روسری نه تو سری ، توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد ، چه می خواهیم ازادی کی می خواهیم همین حالا بر فضای سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی ایران طنین افکن شد.
شرکت کنندگان در اکسیون ما را از کمک های مالی خود را دریغ نکردند و کمک مالی جمع اوری شده با حضور فعالین جنبش ایران – سلیداریتی شمارش شده و مجموعا مبلغ 254 دلار کمک مالی جمع اوری گردید و در اختیار ایران – سلیداریتی قرار گرفت تا صرف بعضی از هزینه های روز اکسیون گردد. بجاست تا از کمک های مالی تظاهرکنندگان قدردانی نماییم.
ایران – سلیداریتی
استرالیا
یکشنبه 14 فوریه

.
استان جنوب استرالیا ادلید استان ویکتوریا استان نیو سات ولس
هماهنگ کننده : رهایی هماهنگ کننده : البرز هماهنگ کننده : ناظری
تلفن : 0431713128 تلفن : 0413405545 تلفن : 0411553152
ifirsydoffice@optusnet.com.au free.pars@yahoo.com dariush2000@yahoo.com

No comments:

Post a Comment